Krátkodobý nájom bytu

V tomto článku by som chcela poukázať na Zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu, ktorý je v platnosti už od mája 2014.

Tento zákon poskytuje majiteľom bytov v osobnom vlastníctve vyššiu ochranu v prípade problémového nájomného vzťahu, akým je napr.:

  • neplatenie nájomného,
  • poškodzovanie bytu,
  • príp. neochota opustiť byt po ukončení doby nájmu.

Nájom je však chránený iba vtedy, ak sa prenajímateľ zaregistruje na príslušnom daňovom úrade a registráciu preukáže nájomcovi (t.j. bude mu pridelené DIČ a dostane Osvedčenie o registrácii).

Tu by som chcela zdôrazniť, že zákon sa vzťahuje len na byty v osobnom vlastníctve, teda nie družstevné, služobné, sociálne, obecné ani iné byty a neaplikuje sa ani na nebytové priestory.

Hlavné výhody pre prenajímateľa podľa tohto zákona o krátkodobom nájme bytu sú nasledovné:

  • nájom možno vypovedať aj z iného dôvodu, ako je stanovené v zákone
  • kratšie výpovedné lehoty
  • žiadne bytové náhrady pre nájomcu
  • žiadna dodatočná výpovedná lehota pre nájomcov v hmotnej núdzi
  • nové ustanovenia týkajúce sa peňažnej zábezpeky
  • v prípade podania žaloby na súde pre neplatnosť výpovede sa nečaká na rozhodnutie súdu ale nájomca musí opustiť a vypratať prenajatý byt ku dňu skončenia nájmu.
Chcete vedieť detailnejšie aké sú hlavné rozdiely medzi prenájmom bytu v osobnom vlastníctve, ktorý je možné na Slovensku v súčasnosti riešiť podľa dvojitej právnej úpravy?

Stiahnite si zdarma môj E-book PRENÁJOM BYTU V OSOBNOM VLASTNÍCTVE – DVOJITÁ PRÁVNA ÚPRAVA.

Cieľom môjho E-Booku je zvýšiť informovanosť tých ľudí, ktorí sa zaoberajú prenájmom bytov (či už sú to prenajímatelia samotní, prípadne realitní makléri).

ADD_THIS_TEXT

Ak sa Vám blog páčil podporte ho zdieľaním 🙂 Ďakujem.

Ak potrebujete poradiť ohľadom predaja, či prenájmu Vašej nehnuteľnosti, kľudne sa mi ozvite:

Ing. Jana Kudelášová

Váš realitný maklér a poradca

Mobil: +421 905 713 105

E-mail: jana.kudelasova@re-max.sk

Adresa do kancelárie: RE/MAX Plus, Račianska 9, 831 02 Bratislava

alebo prostredníctvom kontaktného formulára na tejto webovej stránke.