Rezervácia nehnuteľnosti

Prečo je lepšie zarezervovať si kupovanú nehnuteľnosť?

V praxi sa stretávam so situáciou, keď si kupujúci vyberú nehnuteľnosť v ponuke makléra a rozhodnú sa vybavovať veci ohľadom jej financovania bankou bez toho, aby si ju najprv zarezervovali.

Následne k vybaveniu úveru v banke potrebujú množstvo informácií o kupovanej nehnuteľnosti, ako aj osobné údaje o jej majiteľoch. Očakávajú, že všetky tieto informácie im maklér alebo predávajúci bez rezervácie poskytne.

Predávajúci, ktorý je neskúsený, odovzdá kupujúcim v dobrej viere všetky požadované informácie, možno aj kópiu svojho občianského preukazu, ktorú vraj potrebuje banka.

Skutočnosť je však taká, že kým kupec vie o predávajúcom takmer všetko, predajca o kupcovi nevie takmer nič, možno len to, že mu bol na obhliadke nehnuteľnosti celkom sympatický.

Prečo teda rezervácia?

Rezervačná zmluva zabezpečí, aby sa v nej rovnocenne identifikovali všetky zúčastnené strany (na základe občianských preukazov).

Rezervácia zaväzuje realitnú kanceláriu, že celú kúpu bezpečne sprocesuje. Za týmto účelom skladá kupujúci zálohu na účet realitnej kancelárie, prípadne pri drahých nehnuteľnostiach do notárskej úschovy.

Rezervácia kupujúcemu zaručí, že sa nehnuteľnosť nebude po dobu rezervácie ponúkať na predaj. Bez rezervácie sa môže ľahko stať, že potom, čo si kupujúci vybaví úver v banke, sa nehnuteľnosť medzičasom predá niekomu inému.

Jeden z mála prípadov, kedy nedoporučujem rezerváciu je, keď je Vaša kúpa viazaná na prostriedky získané z predaja Vašej inej nehnuteľnosti a táto v čase rezervácie ešte nie je predaná. Tak sa môže stať, že svoju nehnuteľnosť nestihnete počas rezervačnej doby predať a môžete prísť o rezervačnú zálohu, pretože ste blokovali predaj. Vo väčšine prípadov sa predaj vlastnej nehnuteľnosti nestihne z dôvodu jej nesprávne stanovenej ceny (t.j. nadhodnotenej).

Na druhej strane, bez rezervácie podstupuje riziko aj predávajúci. Okrem toho, že jeho údaje môžu byť zneužité, je tu riziko tlaku na zníženie kúpnej ceny.

Keď si už kupec konečne vybaví úver, príde na rad otázka kúpnej ceny. Je predsa na najlepšej ceste vydupať pre seba ďalšiu zľavu z kúpnej ceny a žiadna rezervačná zmluva ho netlačí k tomu, aby dodržal na začiatku dohodnutú kúpnu cenu.

Spoločná výhoda rezervácie pre kupujúceho a predávajúceho je v tom, že sa stretnú na neutrálnej pôde, najlepšie v priestoroch realitnej kancelárie. Takto si v pokoji dohodnú všetky ďalšie detaily predaja nehnuteľnosti, napr. aj to, ktorý nábytok v nehnuteľnosti ostáva, do kedy je potrebné nehnuteľnosť opustiť, súčinnosť pri odhlasovaní sa od dodávateľov energií, prípadne ďalšie záležitosti.

Ak sa Vám blog páčil podporte ho zdieľaním 🙂 Ďakujem.

Ak potrebujete poradiť ohľadom predaja, či prenájmu Vašej nehnuteľnosti, kľudne sa mi ozvite:

Ing. Jana Kudelášová

Mobil: +421 905 713 105

E-mail: jana.kudelasova@re-max.sk

Adresa do kancelárie: RE/MAX Plus, Račianska 9, 831 02 Bratislava

alebo prostredníctvom kontaktného formulára na tejto webovej stránke.